Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sociální dovednosti dětí s mentálním postižením
Název práce v češtině: Sociální dovednosti dětí s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: The Social Skills of Children with Mental Disabilities
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Hadj - Moussová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2007
Datum zadání: 30.01.2007
Datum a čas obhajoby: 24.01.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Josef Duplinský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK