Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza aminokyselín ako doplnkov stravy (rešerša)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Analýza aminokyselín ako doplnkov stravy (rešerša)
Název práce v češtině: Analýza aminokyselin jako doplňků stravy (rešerše)
Název v anglickém jazyce: Analysis of amino acids as food supplements (review)
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.01.2020
Datum zadání: 26.02.2021
Datum a čas obhajoby: 03.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2021
Oponenti: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. Web of Knowledge -http://apps.webofknowledge.com/
2. Databáze Science Direct - https://www.sciencedirect.com/
3. Přírodní látky a jejich biologická aktivita, sv. 1. Nutraceutika. Primární metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech, Opletal Lubomír, Karolinum 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK