Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od Perraulta k Disneyovi. Mechanismy adaptací klasických pohádek
Název práce v češtině: Od Perraulta k Disneyovi. Mechanismy adaptací klasických
pohádek
Název v anglickém jazyce: From Perrault to Disney. The Mechanics of Adapting Classic Fairy-Tales
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2007
Datum zadání: 29.01.2007
Datum a čas obhajoby: 17.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Josef Peterka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK