Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Football club supporters and the self-determination processes: The political behavior of supporters of the major football clubs in Scotland and Catalonia
Název práce v češtině: Fanoušci fotbalových klubů a procesy sebeurčení: politické chování fanoušků hlavních fotbalových klubů ve Skotsku a Katalánsku
Název v anglickém jazyce: Football club supporters and the self-determination processes: The political behavior of supporters of the major football clubs in Scotland and Catalonia
Klíčová slova anglicky: sports, football club, political vote, referendum, self-determination, Catalonia, Scotland
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Jaume López Hernández
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2018
Datum zadání: 25.06.2018
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: PhDr. Martin Mejstřík
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK