Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
The Ideological Enemy Within: How Viktor Orbán’s Hungary Fell Out of Democracy as a Member State of the European Union
Název práce v češtině: Ideologický vnitřní nepřítel: jak se Orbánovo Maďarsko rozešlo s demokracií jako členský stát Evropské unie
Název v anglickém jazyce: The Ideological Enemy Within: How Viktor Orbán’s Hungary Fell Out of Democracy as a Member State of the European Union
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. Zdzisław Mach, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2018
Datum zadání: 25.06.2018
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: Maxine David, Dr.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK