Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv jazyka a reálií na řešení matematických úloh. Matematika v německém jazyce.
Název práce v češtině: Vliv jazyka a reálií na řešení matematických úloh.
Matematika v německém jazyce.
Název v anglickém jazyce: Influence of Language and Culture on the Solving of Mathematics Assignments. Mathematics and
German.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2007
Datum zadání: 29.01.2007
Datum a čas obhajoby: 22.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jaroslava Kloboučková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK