Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Čestmír Gregor: Klavírní dílo skladatele
Název práce v češtině: Čestmír Gregor: Klavírní dílo skladatele
Název v anglickém jazyce: Čestmír Gregor: The Piano Compositions of the Composer
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2007
Datum zadání: 29.01.2007
Datum a čas obhajoby: 23.01.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. MgA. Jana Palkovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK