Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv virtuální reality na stabilizační funkce pacientů po cévní mozkové příhodě s neglect syndromem
Název práce v češtině: Vliv virtuální reality na stabilizační funkce pacientů po cévní mozkové příhodě s neglect syndromem
Název v anglickém jazyce: The influence of virtual reality on stabilization functions of patients after cerebrovascular accident with neglect syndrome
Klíčová slova: Neglect syndrom, virtuální realita, posturální stabilita, cybersickness
Klíčová slova anglicky: Neglect syndrome, virtual reality, postural stability, cybersickness
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2019
Datum zadání: 19.09.2019
Datum a čas obhajoby: 19.06.2020 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2020
Oponenti: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bylo zjistit, zda se pacientům po cévní mozkové příhodě s neglect syndromem významně zhoršuje posturální stabilita v důsledku vystavení virtuální realitě oproti zdravým probandům a pacientům po cévní mozkové příhodě bez neglect syndromu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of this thesis was to clarify whether postural stability of patients after cerebrovascular accident with neglect syndrome significantly worsen as an after-effect of virtual reality exposure in comparison with healthy probands and patients after cerebrovascular accident without neglect syndrome.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK