Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza zásahů psů u Svazu záchranných brigád kynologů ČR
Název práce v češtině: Analýza zásahů psů u Svazu záchranných brigád kynologů ČR
Název v anglickém jazyce: Analysis of dog interventions at the Association of Rescue Brigades of Cynologists of the Czech Republic
Klíčová slova: Analýza, zásah, záchrana, psi, výcvik
Klíčová slova anglicky: Analysis, intervention, rescue, dogs, training
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2019
Datum zadání: 19.09.2019
Datum a čas obhajoby: 31.08.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2021
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Konzultanti: Mgr. David Vondrášek
Zásady pro vypracování
1. Vyhledání dostupných studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Teoretická východiska
4. Stanovení cíle práce, úkolů a metod
5. Popis záchrany v horách
6. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK