Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časová charakteristika zatížení při lezení stejné cesty na umělé stěně a na lezeckém ergometru
Název práce v češtině: Časová charakteristika zatížení při lezení stejné cesty na umělé stěně a na lezeckém ergometru
Název v anglickém jazyce: Time characteristics of workload during climbing the same route on a climbing wall and treadwall
Klíčová slova: sportovní lezení, videoanalýza, statická kontrakce, dynamická fáze, lezecký ergometr
Klíčová slova anglicky: sport climbing, video analysis, static contraction, dynamic phase, climbing treadwall
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2019
Datum zadání: 18.09.2019
Datum a čas obhajoby: 20.01.2022 09:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:20.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2022
Oponenti: PhDr. Jan Gajdošík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK