Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén reliktnej hranice a jej vplyv na religiozitu obyvateľstva a sakrálnu krajinu Manětínska
Název práce v jazyce práce (slovenština): Fenomén reliktnej hranice a jej vplyv na religiozitu obyvateľstva a sakrálnu krajinu Manětínska
Název práce v češtině: Fenomén reliktní hranice a její vliv na religiozitu obyvatelstva a sakrální krajinu Manětínska
Název v anglickém jazyce: The phenomenon of relict border and its influence on the religiosity of the population and the sacral landscape in Manětín
Klíčová slova: reliktná hranica, religiozita, sakrálna krajina, Česko, pohraničie, národnosť
Klíčová slova anglicky: relict border, religiosity, sacral landscape, Czechia, borderland, nationality
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2019
Datum zadání: 14.08.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.08.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Oponenti: doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práca sa bude zaoberať tématom skúmania fenoménu reliktnej hranice při bývalé česko-německé jazykové hranici v oblasti Manětínska a jej potenciálnym rozsahom vplyvu na stav religiozity obyvateľstva a kultúrnej krajiny. Práca sa bude venovať identifikáciou odlišností území bývalého nemeckého spoločenstva s českým, za použitia ukazovateľov ako sú vierovyznanie, náboženská aktivita, národnostné zloženie alebo podoba sakrálnej krajiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis will deal with the topic of the investigation of the relict boundary at the former Czech-German language border in the Manětín region and its potential impact on the state of religiosity of the population, cultural and religious landscape. The work will be devoted to the identification of differences between the former German community and the Czech, using indicators such as religion, religious activity, nationality or the form of a sacral landscape.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK