Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizace lakrosového turnaje
Název práce v češtině: Organizace lakrosového turnaje
Název v anglickém jazyce: Organization of Lacrosse tournament
Klíčová slova: organizace, sport, komunikace, sportovní akce, management, případová studie, SWOT analýza, Porterova analýza konkurenčních sil, lakros
Klíčová slova anglicky: organizing, sport, communication, sports event, management, case study, SWOT Analysis, Porter's Five Forces Analysis, lacrosse
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2019
Datum zadání: 17.09.2019
Datum a čas obhajoby: 17.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2021
Oponenti: Mgr. Martin Šrámek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK