Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Míra vlivu kondičních schopností na herní výkonnost hráčů fotbalu ve věku 15-16 let.
Název práce v češtině: Míra vlivu kondičních schopností na herní výkonnost hráčů fotbalu ve věku 15-16 let.
Název v anglickém jazyce: The degree of influence of fitness skills on the game performance of football players aged 15-16.
Klíčová slova: fotbal, herní výkon, herní výkonnost, testování, agility, herní činnosti jednotlivce
Klíčová slova anglicky: football, game performance, testing, agility, individual game activities
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2019
Datum zadání: 17.09.2019
Datum a čas obhajoby: 30.08.2021 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U7, H3 -129, učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.08.2021
Oponenti: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK