Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní zařízení pro měření a sběr dat a jejich možnosti využití ve výuce chemie
Název práce v češtině: Alternativní zařízení pro měření a sběr dat a jejich možnosti využití ve výuce chemie
Název v anglickém jazyce: Alternative devices for data collection and possibilities of employment in chemistry education
Klíčová slova: Senzory, MBL, vzdělávání v chemii, školní měřicí systémy, levná čidla a zařízení
Klíčová slova anglicky: Sensors, MBL, chemistry education, Probeware, cheap sensors and devices
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2019
Datum zadání: 06.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.07.2020
Oponenti: RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na hledání způsobů práce se školními měřicími systémy při nižších nákladech než nabízí současná situace na trhu. Sestává z podrobné rešerše a dále testování vybraných způsobů měření z hlediska jejich přesnosti a životnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK