Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gender a tělesná/fyzická aktivita: případová studie
Název práce v češtině: Gender a tělesná/fyzická aktivita: případová studie
Název v anglickém jazyce: Gender and physical activity: case study
Klíčová slova: Gender, cvičení, fyzická aktivita, sport, zdraví, životní styl
Klíčová slova anglicky: Gender, exercise, physical activity, sport, motivation, health, life style
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2019
Datum zadání: 15.09.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.08.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Dle zásad platných na FHS UK.
Seznam odborné literatury
Pierre Bourdieu (2000). Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.
Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.
Gertrud Pfister, Mari Kristin Sisjord (2013). Gender and sport: changes and challenges. eBook. ISBN 978-3-8309-7873-2
Emily A. Roper – Gender relations in sport (2013). eBook. ISBN 978-94-6209-455-0
Předběžná náplň práce
V mé práci se zaměřím, jak název napovídá, na problematiku genderu z hlediska sportu a fyzických/tělesných aktivit. Na úvod bych ráda jen letmo představila pojem gender a co pod ním rozumět, s ohledem na souvislost s mým tématem/sportem. Následně bych přešla k tomu, jak se gender "projevuje" ve sportu. V hlavní části své práce bych přistoupila k samotné komparaci obecných přístupů ke sportu u mužů a u žen, zde bych se také ráda pozastavila nad možnými rozdílnými přístupy trenérky/rů ke cvičení mužů a žen. Ráda bych ke konci této části uvedla názor trenérů. Na závěr bych zjištěné poznatky shrnula.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK