Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Centre of the Kerr and Appell space-times
Název práce v češtině: Centrum Kerrova a Appellova prostoročasu
Název v anglickém jazyce: Centre of the Kerr and Appell space-times
Klíčová slova: obecná relativita|geometrie prostoročasu|Kerrova metrika
Klíčová slova anglicky: general relativity|geometry of space-time|Kerr metric
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2021
Datum zadání: 28.04.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2021
Datum a čas obhajoby: 14.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student/ka se seznámí s Kerrovým řešením Einsteinových rovnic a s prostoročasem generovaným Appellovým prstencem jako jeho "newtonovským" protějškem. Pro oba případy spočítá a vykreslí základní veličiny reprezentující vnitřní a vnější geometrii centrálního disku (r=0), aby se přesvědčil/a, jaká je jeho povaha. Nutné znalosti obecné relativity na úrovni kursu NTMF111.
Seznam odborné literatury
Hawking S. W., Ellis G. F. R., The Large Scale Structure of Space-Time (Cambridge Univ. Press, Cambridge 1972, 1975)
Chandrasekhar S., The Mathematical Theory of Black Holes (Oxford Univ. Press, Oxford and New York 1983, 1992, 1998, 2000)
Frolov V. P., Novikov I. D., Black Hole Physics: Basic Concepts and New Developments (Kluwer, New York 1998)
články z odborných časopisů
Předběžná náplň práce
50 let je známo, že v centru Kerrova prostoročasu je kruhová prstencová singularita, která ohraničuje vnitřně plochý disk interpretovatelný buď jako sídlo hmoty záporné plošné hustoty, nebo jako regulární vakuový průchod do druhé asymptoticky ploché oblasti variety. Nedávno však vyšel článek, který tvrdí, že geometrická povaha centrálního disku je jiná. Bylo by zajímavé zkontrolovat tuto "issue" nejen pro Kerrův, ale i pro Appellův prostoročas, který je topologicky (ale i strukturou momentů) Kerrovu velmi podobný (a je jednodušší). Jedná se (snad) o vděčné téma pro zájemce o geometrii. Téma předpokládá znalost obecné relativity na úrovni kursu NTMF111.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK