Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení projektu Děti na startu
Název práce v češtině: Hodnocení projektu Děti na startu
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the project Děti na startu
Klíčová slova: předškolní věk, mladší školní věk, pohybové schopnosti, všestrannost, Děti na startu
Klíčová slova anglicky: Preschool age, primary school age, physical abilities, versatility, Děti na startu
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Kočíb
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2019
Datum zadání: 12.09.2019
Datum a čas obhajoby: 04.09.2020 09:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:16.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Oponenti: PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Záměrem práce bude zjišťování rozdílů mezi dětmi, které jsou zapojené do projektu Děti na startu více než rok s dětmi, které zapojeni nebyly.

Základní metodou pro sběr dat bude testování 5 základních cvičení z minitenisu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Langerová, M., Heřmanová, B. Tenis a děti. místo neznámé : Grada publishing a.s., 2005.
Stojan, S. Tenis zdravým rozumem. Praha : T/Production, 1999
Perič, T. Sportovní příprava dětí. místo neznámé : Grada, 2012.
SCHÖNBORN, R. Moderní výuka tenisové techniky. Nakl.Ladislav Hrubý, 2006
SCHÖNBORN, R. Optimales Tennistraining. Spita Verlag, 2006

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK