Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané respirační parametry a respirační trénink u hráček tenisu
Název práce v češtině: Vybrané respirační parametry a respirační trénink u hráček tenisu
Název v anglickém jazyce: Selective respiratory parameters and training of female tennis players
Klíčová slova: Dvojčata, Respirace, Trénink, Tenis
Klíčová slova anglicky: Twins, Respiratory, Training, Tenis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Kočíb
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2019
Datum zadání: 12.09.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 13:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Pavel Vodička
doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Záměrem je zhodnotit vliv respiračního tréninku na vybrané funkční parametry u dvojčat.
Kazuistická práce, použití T-testu (Pretest a retest).
K zjištění dat se použije spirometrie, spiroergometrie a specificky tenisový test na dvorci.
Seznam odborné literatury
McConnell, A. Breathe strong, perform better. Champaign, IL: Human Kinetics, c2011. ISBN 0736091696.
McConnell A. Respiratory Muscle Trainning as an Ergogenic Aid. J Exerc Sci Fit (2009); 7(2):S18-27.
McConnell, A. Respiratory muscle training: theory and practice. New York: Churchill Livingstone/Elsevier, 2013. ISBN 0702050202.
Mourek, J. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3918-2
Peracchia, C., a Anaizi, N. H. (2014). Lung Function in Health and Disease : Basic Concepts of Respiratory Physiology and Pathophysiology. Bentham Science Publishers.
Kovalchik S. a Reid M. Comparing Matchplay Characteristics and Physical Demands of Junior and Professional Tennis Athletes in the Era of Big Data. Journal of Sports Science and Medicine (2017); 16, 489-497.
Tong T. K, Lin H., McConnell A., Eston R., Zheng J. a Nie J. Respiratory and locomotor muscle blood-volume and oxygenation kinetics during intense intermittent exercise. Eur J Sport Sci. (2012); 12(4):321-30
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK