Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza spontánního hlášení nežádoucích účinků po očkování proti klíšťové encefalitidě
Název práce v češtině: Analýza spontánního hlášení nežádoucích účinků po očkování proti klíšťové encefalitidě
Název v anglickém jazyce: Analysis of Spontaneous Adverse Events Reports after Tick-borne Encephalitis Vaccine
Klíčová slova: očkování, klíšťová encefalitida, hlášení nežádoucích účinků
Klíčová slova anglicky: vaccination, tick-borne encephalitis, adverse events reports
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Rešerše současného stavu poznatků o bezpečnosti očkování proti klíšťové encefalitidě
Analýza hlášení nežádoucích účinků
Seznam odborné literatury
www.sukl.cz
PubMed
Předběžná náplň práce
Rešerše současných poznatků o nežádoucích účincích po očkování proti klíšťové meningoencefalitidě (KME)
Výskyt KME v České republice
Analýza centrální databáze spontánního hlášení nežádoucích účinků
Deskriptivní statistika (četnost hlášení, klasifikace NU dle MedDra)
Neočekávané reakce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Search for evidence on adverse events reports after tick-borne encephalitis vaccine
Tick-borne encephalitis in the Czech republic (epidemiologial situation)
Analysis of spontaneous adverse events reports database
Descriptive statistics (frequencies, MedDra classification)
Unexpected adverse events
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK