Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hračka v současné mateřské škole
Název práce v češtině: Hračka v současné mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Toy in the Contemporary Nursery School
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2007
Datum zadání: 29.01.2007
Datum a čas obhajoby: 25.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK