Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jezuité a poslušnost aneb Manipulace a brainwashing u Tovaryšstva Ježíšova?
Název práce v češtině: Jezuité a poslušnost aneb Manipulace a brainwashing
u Tovaryšstva Ježíšova?
Název v anglickém jazyce: Jesuits and Obedience or the Manipulation and Brainwashing of the Servants of Jesus
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2007
Datum zadání: 29.01.2007
Datum a čas obhajoby: 11.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK