Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bakteriální REP elementy
Název práce v češtině: Bakteriální REP elementy
Název v anglickém jazyce: Bacterial REP elements
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2020
Datum zadání: 09.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Oponenti: RNDr. Jiří Zahradník, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní bakalářské práce je shrnutí současného stavu poznání unikátní skupiny repetitivních elementů v genomových sekvencích bakterií, tzv. REP (Repetitive Extragenic Palindrome) elementů. Výstupem práce bude ucelený přehled o distribuci REP elementů v bakteriálních genomech, jejich evoluci (včetně asociace s mobilizujícími nukleázami RAYT) a funkcích REP elementů pro hostitelskou bakteriální buňku.
Téma je vhodné pro studenty s plánovanou specializací v bioinformatice, mikrobiologii nebo molekulární genetice. Na bakalářskou práci bude možné navázat diplomovým projektem (komplexní bioinformatická analýza evoluční dynamiky REP elementů u rodu Stenotrophomonas).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK