Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Begriff der Hyle in Husserls Zeitlehre : Erster Schritt für die Phänomenologie der Hyle
Název práce v jazyce práce (němčina): Begriff der Hyle in Husserls Zeitlehre : Erster Schritt für die Phänomenologie der Hyle
Název práce v češtině: Pojem "hyle" v Husserlově teorii času: první krok k fenomenologii "hyle"
Název v anglickém jazyce: On the Concept of Hyle in Husserl’s Time Theory : First Step into the Phenomenology of Hyle
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Program Německá a francouzská filosofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: Prof. Dr. Alexander Schnell
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2018
Datum zadání: 01.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: Philip Flock, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK