Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Financial Development and Wealth Inequality: A Panel Data Analysis
Název práce v češtině: Rozvoj finančního sektoru a nerovnost bohatství: Panelová analýza
Název v anglickém jazyce: Financial Development and Wealth Inequality: A Panel Data Analysis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Roman Horváth, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.09.2019
Datum zadání: 04.09.2019
Datum a čas obhajoby: 03.02.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2021
Oponenti: Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK