Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení vybraných obsahových látek v ovoci metodou HPLC-DAD-CAD
Název práce v češtině: Hodnocení vybraných obsahových látek v ovoci metodou HPLC-DAD-CAD
Název v anglickém jazyce: Evaluation of selected substances in fruit by HPLC-DAD-CAD method
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2019
Datum zadání: 04.09.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.09.2019
Datum a čas obhajoby: 10.06.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2020
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Radek Vávra, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. L. Nováková, M. Douša – Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. (Praha 2013)
2. L. Nováková, M. Douša – Moderní HPLC separace v teorii a praxi II. (Praha 2013)
3. Science direct, Web of Science – databáze
4. Rešerše odborné literatury
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK