Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace lékařů a mediků k dobrovolnictví v Itibu
Název práce v češtině: Motivace lékařů a mediků k dobrovolnictví v Itibu
Název v anglickém jazyce: Motivation of doctors and medical students to volunteer in Itibo
Klíčová slova: Dobrovolnictví, motivace, medicína, Keňa, VFI, Itibo
Klíčová slova anglicky: Volunteering, motivation, medicine, Kenya, VFI, Itibo
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.09.2019
Datum zadání: 04.09.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK