Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza diferenciace pohlavního chromozomu Y u pavouků komparativní genomovou hybridizací
Název práce v češtině: Analýza diferenciace pohlavního chromozomu Y u pavouků komparativní genomovou hybridizací
Název v anglickém jazyce: Analysis of Y chromosome differentiation in spiders by comparative genomic hybridization
Klíčová slova: pavouk, komparativní genomová hybridizace, pohlavní chromozom
Klíčová slova anglicky: spider, comparative genomic hybridization, sex chromosome
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Martin Forman
Předběžná náplň práce
Pavouci představují skupinu se značně rozmanitými a neobvyklými pohlavními chromozomy. Jejich genom obvykle obsahuje několik různých pohlavních chromozomů X, které se vyznačují velmi specifickým
chováním v meiotickém dělení pohlavních buněk. V posledních desetiletích bylo zjištěno, že genom pavouků může obsahovat i chromozom Y. U řady haplogynních pavouků genom zahrnuje kromě
chromozomů X také mikrochromozom Y, který páruje v meiotickém dělení specifickým způsobem s chromozomy X. Vznik tohoto chromozomu Y nebyl dosud vysvětlen. Jinou možností vzniku chromozomu Y jsou
přestavby mezi autozomy a stávajícími pohlavními chromozomy, kterými vznikají takzvané neopohlavní chromozomy včetně chromozomu Y. Konečně v poslední době bylo zjištěno, že genom všech pavouků
obsahuje pravděpodobně pár velmi málo diferencovaných chromozomů X a Y. Podle jedné z hypotéz představují tyto chromozomy evolučně původní pohlavní chromozomy pavouků.
V rámci diplomové práce bude metodou komparativní genomové hybridizace testována molekulární diferenciace chromozomu Y různého původu. Bude se jednat o mikrochromozom Y u haplogynních pavouků,
neopohlavní chromozomy obsahující chromozom Y a také pár nediferencovaných pohlavních chromozomů XY pavoučího genomu. Podle našich předběžných poznatků se chromozomy Y různého původu značně
liší svou diferenciací. Výsledky diplomové práce budou důležité pro objasnění vzniku a další evoluce pohlavních chromozomů u pavouků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Project is focused on molecular differentiation of Y chromosome in spiders.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK