Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Le destin des harkis dans le contexte de la guerre d’Algérie (1954-1962)
Název práce v jazyce práce (francouzština): Le destin des harkis dans le contexte de la guerre d’Algérie (1954-1962)
Název práce v češtině: Osud harkis v kontextu alžírské války (1954-1962)
Název v anglickém jazyce: The destiny of harkis in the context of the Algerian war (1954-1962)
Klíčová slova: harkis|alžírská válka|Francie|repatriace|Evianské dohody|de Gaulle
Klíčová slova anglicky: harkis|Algerian war|France|de Gaulle|repatriation|Evian Agreement
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Míla Janišová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.09.2019
Datum zadání: 02.09.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.09.2019
Datum a čas obhajoby: 11.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vojtěch Šarše
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat osudem harkis během alžírské války probíhající mezi lety 1954 až 1962 a po vyhlášení nezávislosti Alžírské republiky v roce 1962. Nejvíce pozornosti bude věnováno okolnostem masakrů harkis a jejich repatriaci do Francie. V České republice bylo toto téma dosud jen okrajově zpracováno, tudíž autorka bude čerpat především z francouzské literatury v rámci programu Erasmus ve Strasbourgu.
Seznam odborné literatury
BERÁNEK, Zdeněk, Alžírsko, Praha 2007.
GERVEREAU, Laurent – RIOUX, Jean Pierre – STORA, Benjamin, La France en guerre d’Algérie, Paris 1992.
JOHNSON, Paul, Modern Times: The World from the Twenties to the Eighties, New York 1983.
HARBI, Mohammed – STORA Benjamin, La Guerre d’Algérie: La fin de l’amnésie, Paris 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK