Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika výuky inline bruslení u dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Metodika výuky inline bruslení u dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: In-line skating training methodology for the preschool children
Klíčová slova: bruslařské dovednosti, mateřská škola, věkové zákonitosti, hra, zdatnost, sport, zdraví
Klíčová slova anglicky: skating skills, kindergarten, age regularities, game, physical fitness, sport, health
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.08.2019
Datum zadání: 23.08.2019
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: PaedDr. Tomáš Gnad
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK