Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory virulence u kvasinky Cryptococcus neoformans
Název práce v češtině: Faktory virulence u kvasinky Cryptococcus neoformans
Název v anglickém jazyce: Cryptococcus neoformans virulence factors
Klíčová slova: Cryptococcus neoformans, faktory virulence, přepínání fenotypů, mukoidní fenotyp, titánské buňky
Klíčová slova anglicky: Cryptococcus neoformans, virulence factors, phenotypic switching, mucoid phenotype, titan cells
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.08.2019
Datum zadání: 13.08.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: Mgr. Kateřina Abrhámová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Shrnutí znalostí o faktorech virulence u patogenu C. neoformans
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK