Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pálení čarodějnic: Historie a současná podoba tradice
Název práce v češtině: Pálení čarodějnic: Historie a současná podoba tradice
Název v anglickém jazyce: The Burning of Witches: History and contemporary form of tradition
Klíčová slova: Pálení čarodějnic|rituály|výroční ohně|festivity|tradice|lidová kultura
Klíčová slova anglicky: Burning witches|rituals|annual fire|festivities|tradicion|folk culture
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.08.2019
Datum zadání: 09.08.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.01.2020
Datum a čas obhajoby: 27.01.2020 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce ‘‘Pálení čarodějnic: Historie a současná podoba tradice‘‘ se zaobírá historií zvyku pálení čarodějnic v českém prostředí s případnou komparací s tradicemi v okolních zemích. Jejím cílem bude zjistit, jak tento obyčej, během minulých staletí, transformoval do své současné podoby, a tuto dnešní formu zvyku popsat a analyzovat. Pro získání aktuálních dat bude proveden terénní výzkum v rámci několika vybraných obcí v severních Čechách. Výzkum bude realizován metodou zúčastněného pozorování a nestrukturovaných či polostrukturovaných rozhovorů. Účelem bude poznat průběh samotných akcí, pohled organizátorů a účastníků a doprovodné aktivity a jevy.
Seznam odborné literatury
Bronner, S. J. (2016). Toward a Definition of Folklore in Practice. Cultural Analysis 15.1.Berkeley: The University of California

Drápala, D. (2014). Výroční obyčeje, zvyky a slavnosti. Brno. Česká národopisná společnost

Frazer, J. G. (2007). Zlatá ratolest. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

Frolec, V. (ed.). (1982). Výroční obyčeje. Současný stav a proměny. Brno: Blok

Hobsbawm, E. & Ranger, T. (ed.). (1984). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge university press

Kolektiv autorů. (2014). Velké dějiny zemí Koruny české, sv.IV. Lidová kultura. Praha: Paseka

Langhammerová, J. (2004). Lidové zvyky. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny.

Langhammerová, J. (2017). České tradice v proměnách času. Praha: NLN

Toufar, P. (2004). Český rok na vsi a ve městě. Třebíč: Akcent

Václavík, A. (2010). Výroční obyčeje a lidové umění: Kořeny lidového umění. Luhačovice: ATELIER IM

Večerková, E. (2016). Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad

Vondruška, V. (1991). Církevní rok a lidové obyčeje. České Budějovice: Nakladatelství DONA

Vondrušková, A. (2015). Český lidový a církevní rok. Brno: MOBA

Vykoukal, F. V. (2016). Rok ve starodávných slavnostech našeho lidu. Praha: Nina Iris

Zíbrt, Č. (1889). Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy. Praha: tiskem a nákladem Jos. R. Vilímka
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK