Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hemonchóza ovce domácí jako modelová parazitóza - výsledky její parazitologické kontroly v experimentální studii
Název práce v češtině: Hemonchóza ovce domácí jako modelová parazitóza - výsledky její parazitologické kontroly v experimentální studii
Název v anglickém jazyce: Haemonchosis as a model parasitosis in sheep - the results of its control during experimental study
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2019
Datum zadání: 08.08.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2019
Datum a čas obhajoby: 26.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2019
Oponenti: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1/ Rešerže doporučené literatury
2/ Podíl na terénních experimentech
3/ Podíl na laboratorním vyšetření v terénu získaných vzorků
4/ Podíl na vyhodnocení parazitologických nálezů
5/ Sestavení DP
Seznam odborné literatury
Monografie, databáze, předchozí DP vypracované na oddělení
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK