Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Studium vlivu metody měření na statický sypný úhel volně sypných pomocných látek.
Název práce v češtině: Studium vlivu metody měření na statický sypný úhel volně sypných pomocných látek.
Název v anglickém jazyce: The study of influence of the measurement method on static angle of repose of free-flowable excipients
Klíčová slova: prášky, sypnost, fraktalita, kompaktace
Klíčová slova anglicky: powder, flowability, fractals, compressibility
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2019
Datum zadání: 08.08.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2019
Datum a čas obhajoby: 17.10.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.10.2019
Oponenti: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Žofie Trpělková
Zásady pro vypracování
1. Seznámení s problematikou,
2. Studium odborné literatury, zpracování literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Zhodnocení výsledků experimentů
5. Zpracování rukopisu diplomové práce
6. Vyhodnocení, odevzdání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Ph.Eur. 9,0 + doplňky, USP v aktuálním vydání, ČL 2009, D 2016
Gad, S.C.: Pharmaceutical manufacturing handbook. Production and processes. Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey, 2008, 1370 S
Box, G.E.P., Hunter, J. S., Hunter, W.G.: Statistics for experimenters. 2nd. Ed., Wiley - Interscience, Hoboken, New Jersey, 2005, 639 S
McGlinchey, D.: Characterization of bulk solids. Carlton: CRD Press and Blackwell Publ. 2005. 264 S. ISBN 13-978-14051-1624-4.
Hanika, J.: Farmaceutické inženýrství. Praha: VŠCHT. 2013. 179 S. ISBN 978-80-7080-859-7
Schulze, D.: Powders and bulk solids. Heidelberg, Berlin: Springer Verlag. 2008. 508 S. ISBN 978-3-540-73767-4
Aktuální články z : Part. Sci. Technol., Powder Technol. Int.J.Pharm., J. Controll.Rel., Drug Dev.Ind.Pharm, Powder Technol., Granular matter, aj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK