Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politické determinanty a vývoj izraelské vojenské strategie
Název práce v češtině: Politické determinanty a vývoj izraelské vojenské strategie
Název v anglickém jazyce: Political determinants and development of Israel's military strategy
Klíčová slova: Strategie, Izrael, spolupráce, politické strany, státní / nestátní aktér, armáda, konflikt, vojenské technologie, předseda vlády
Klíčová slova anglicky: Strategy, Israel, cooperation, political parties, state / non-state actor, army, conflict, military technologies, prime minister
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.08.2019
Datum zadání: 02.08.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: Mgr. Vojtěch Bahenský, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Bibliografické záznamy

BUDGE, Ian, David ROBERTSON a Derek HEARL, ed. Ideology, strategy, and party change: spatial analyses of post-war election programmes in 19 democracies. New York: Cambridge University Press, 1987. ISBN 0-521-05667-5. [online]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=I63z5nm0f94C&pg=PR1&lpg=PR1&dq=ideology+strategy+and+party+change&source=bl&ots=QTIELdHykJ&sig=QXXJaZwpvrxPFXZImBCY67XfhfM&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiGlIbA_vraAhXBPFAKHeKpAfkQ6AEIOjAD#v=onepage&q=ideology%20strategy%20and%20party%20change&f=false .

ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Brno: Centrum strategických studií, 2005. ISBN 80-903333-9-7.

ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. 3. rozš. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008. ISBN 978-80-87029-39-8. S.89

DUNSTAN, Simon. Válka Jom Kippur 1973: Sinaj. Ilustroval Kevin LYLES. Praha: Grada, 2009.

FLANIGAN, S. T., ABDEL-SAMAD, M. (2009): Hezbollah’s Social Jihad: Nonprofits as Resistance Organizations. In: Middle East Policy, Vol. 16, No. 2, s. 122–137. ISSN: 1475-4967

GILBERT, Martin. Izrael: dějiny. Přeložil Josef OREL. Praha: BB art, 2002. ISBN 80-7257-740-9. S.193-243

How Israel Confronts the Next Generation of Threats. 2015. Dostupné online z: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/IDF%20doctrine%20translation%20-%20web%20final2.pdf

NASR, Vali. The Shia Revival. How Conflicts Within Islam Will Shape the Future. New York. W. W. Norton and Company, Inc. 320 p.(2007) ISBN 0393329682.

NIKITINA, Galina. The state of Israel: a historical, economic and political study. Moscow: Progress, 1973. S.77

ROSENZWEIG, Luc. Ariel Sharon. Paris: Perrin, c2006. ISBN 2262024111. S.94

Vojenská strategie [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, c2008 [cit. 2018-07-31]. ISBN 978-80-7278-475-2. Dostupné online z: http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/publikace/bezpecnostni-temata/22-vojenska-strategie.pdf


Internetové zdroje a ostatní zdroje

13 Statement to the Knesset by Prime Minister Eshkol- 29 May 1967 Dostupné online: https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/13%20Statement%20to%20the%20Knesset%20by%20Prime%20Minister%20Eshk.aspx [citace 10.12.2018]


16 Report to the State Council by Prime Minister and Minister of Defence Ben-Gurion. Dostupné online: https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/16%20Report%20to%20the%20State%20Council%20by%20Prime%20Minister%20a.aspx [citace 8.5.2018]

23 Statement to the Knesset by Prime Minister Eshkol- 12 June 1967 Dostupné online: https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/23%20Statement%20to%20the%20Knesset%20by%20Prime%20Minister%20Eshk.aspx [citace 11.12.2018]


As approved at the 6th Party Congress in May 1997. Dostupné online: https://www.jewishvirtuallibrary.org/party-platform-of-the-labor-party [citace 10.12.2018]


Autor neznámý. Guide: Why are Israel and the Palestinians fighting over Gaza?. [online]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/newsround/20436092 . [citace 9.5.2018]

BACHNER, Michael. Minister warns Israel could kill Assad if he lets Iran attack from Syria. [online]. Dostupné z: https://www.timesofisrael.com/minister-warns-israel-could-kill-assad-if-he-lets-iran-attack-from-syria/&sa=U&ved=0ahUKEwiTmaHdqvzaAhUBKewKHeseBXkQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=015742192883069867459:k3m1yn-i4ua&usg=AOvVaw34SrdQI1-gJA_qdG7XbA-z . [citace 7.5.2018]
Biography. [online]. Dostupné z: http://www.knesset.gov.il/vip/bengurion/eng/BenGurion_Bioframe_eng.html . [citace 8.5.2018]

BOWEN, Jeremy. 1967 war: Six days that changed the Middle East. [online] . Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39960461 . [citace 7.5.2018]

Hamas.About us. [online]. Dostupné z: http://hamas.ps/en/page/2/ . [citace 9.5.2018]

HELMHOLD, Juliane. NETANYAHU MEETS PUTIN IN MOSCOW, ATTENDS VICTORY DAY CEREMONY. [online]. Dostupné z: https://www.jpost.com/International/Netanyahu-meets-Putin-in-Moscow-attends-victory-day-ceremony-555925 . [9.5.2018]

Hezbollah – from terror group to army. [online]. Dostupné z: https://www.haaretz.com/st/c/prod/eng/2016/07/lebanon2/ . [citace 8.5.2018]

History of the movement. Dostupné online z: https://www.likud.org.il/en/about-the-likud/history-of-the-movement [citace 8.12.2018]


HOLMES, Oliver. Police question Benjamin Netanyahu over third corruption case. [online]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2018/mar/02/police-question-benjamin-netanyahu-over-third-corruption-case . [citace 6.5.2018]

How Israel Confronts the Next Generation of Threats. 2015. Dostupné online z: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/IDF%20doctrine%20translation%20-%20web%20final2.pdf


HU, Zoe. The history of Hezbollah, from Israel to Syria. [online]. Dostupné z: https://www.aljazeera.com/news/2016/10/history-hezbollah-israel-syria-161031053924273.html . [citace 8.5.2018]

Israeli defence forces‘ defence doctrine. [online]. Dostupné z: https://www.belfercenter.org/publication/israeli-defense-forces-defense-doctrine-english-translation . [citace 8.5.2018]
Izrael čekají v dubnu předčasné volby. K pádu vlády přispěl spor o vojnu pro ultraortodoxní židy. ČTK, ČT24, Reuters, Haarec, Times of Israel, Jerusalem Post. Dostupné online z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2689076-izrael-cekaji-v-dubnu-predcasne-volby [citace 26.12.2018]


Knesset – seznam vlád. [online]. Dostupné z: https://knesset.gov.il/govt/eng/GovtByNumber_eng.asp?govt=7 [citace 5.5.2018]

Knesset elections 2015. Dostupné online z: https://knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res20.htm [citace 26.12.2018]


Konflikt a válka jako součást systému mezinárodních vztahů. Dostupné online z: https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/35813/mod_page/content/6/Konflikt%20a%20v%C3%A1lka%20jako%20sou%C4%8D%C3%A1st%20syst%C3%A9mu%20mezin%C3%A1rodn%C3%ADch%20vztah%C5%AF.ppt [citace 11.12.2018]


KOPEĆ, Rafal. The determinants of the Israeli strategic culture. [online]. Dostupné z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/13207/The_Determinants_of_the_Israeli_Strategic_Culture.pdf?sequence=1&isAllowed=y . [citace 11.4.2018]

Labour party:History & Overview. Dostupné online z: https://www.jewishvirtuallibrary.org/history-and-overview-of-the-labor-party [citace 8.12.2018]


Levi Eshkol. In: Britannica.com [online]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Levi-Eshkol . [citace 7.5.2018]

Levi Eshkol. In: Prime minister’s office [online]. Dostupné z: http://www.pmo.gov.il/English/History/PastPMM/Pages/LeviEshkol.aspx . [citace 7.5.2018]

Likud Party: Original Party Platform (1977). Dostupné online z? https://www.jewishvirtuallibrary.org/original-party-platform-of-the-likud-party [citace 8.12.2018]

Ma'arach - Labor Alignment Party. Dostupné online z: http://www.zionism-israel.com/dic/Labor_Alignment.htm [citace 10.12.2018]


MILNER, Laurie. The Suez crisis. [online]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/history/british/modern/suez_01.shtml . [citace 4.5.2018]


MITNICK, Joshua. The Israel defence forces. [online]. Dostupné z: https://www.myjewishlearning.com/article/the-israel-defense-forces/ [citace 9.5.2018]

Parliementary groups in the Knesset. [online]. Dostupné z: https://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=77 . [citace 7.5.2018]

PLEN, Matt. Golda Meir. [online]. Dostupné z: https://www.myjewishlearning.com/article/golda-meir/ . [citace 7.5.2018]

PRUSHER, Ilene. Benjamin Netanyahu's Iran Deal Speech Might Have Convinced the Only Person Who Matters. [online]. Dostupné z: http://time.com/5262607/netanyahu-trump-iran-deal-speech/ . [citace 7.5.2018]

S’hot – hlavní bojový tank izraelské armády. Dostupné online: https://forum.valka.cz/topic/view/67728/Shot [citace 11.7.2018]

Suez Crisis. [online] Dostupné z: https://www.britannica.com/event/Suez-Crisis . [citace 9.5.2018]

The Lebanon war (1982). 2008. [online]. Dostupné z: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3631005,00.html . [citace 9.5.2018]

The members of the Knesset [online]. Dostupné z: https://knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=90 [citace 8.5.2018]

The Way river memorandum In: Britannica.com [online]. Dostupné z: https://www.britannica.com/place/Israel/The-Wye-River-Memorandum#ref742170 . [citace 8.5.2018]

TISDALL, Simon. How Gaza clashes could ignite flashpoints all over the Middle East. [online]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/31/gaza-strip-israel-conflict-border-season-of-conflicts . [citace 8.5.2018]

Vojenská strategie [online]. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, c2008 [cit. 2018-07-31]. ISBN 978-80-7278-475-2. Dostupné online z: http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/publikace/bezpecnostni-temata/22-vojenska-strategie.pdf

Ostatní zdroje a obrázky

SCHUEFTAN, Dan. Přednáška – seminář strategické myšlení. Fakulta sociálních věd UK. 21.2.2018.

Mapa. Dostupné online z: http://www.wikiwand.com/cs/Britsk%C3%BD_mand%C3%A1t_Palestina

Mapa. Dostupné online z: https://www.valka.cz/13650-Americko-izraelske-vztahy-Prilohy
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce sleduje vliv politické scény Izraele na vývoj izraelské strategie v průběhu historie a konfliktů, kterými si stát Izrael doposud prošel. Nejprve se práce zabývá strategií obecně, definicí války, strategií Izraele a charakteristikou politiky v Izraeli. Dále vznikem Izraele, konflikty a rozebírá vlády Izraele v průběhu konfliktů. Práce je psaná formou případové studie, kdy se na příkladech války o Nezávislost v roce 1948, spoluprací s Francií a Velkou Británií v průběhu Suezské krize, ohromující Šestidenní válce, nečekané Jom Kippurské válce, ale také na válce s Libanonem, která byla odlišná způsobem jednání izraelské vlády a následného postupu izraelských ozbrojených sil, ukáže, jak izraelské vlády vyvíjely svoji strategii vůči nepřátelům a jak byly války vedeny. Vzhledem ke skutečnostem, že vedení válek záleží částečně i na druhu vlády – v případě Izraele levice/pravice, práce rozebere posty premiérů Izraele v době válek a jejich politickou příslušnost a pokusí se dokázat rozdíly mezi levicí a pravicí ve způsobu vedení války. A také nekončící problémy s Hamásem a pásmem Gazy na jihu Izraele. Spojením poznatků z teoretické a analytické části práce zanalyzujeme strategii Izraele, a zda na její vývoj mají vliv vládnoucí strany, pravice nebo levice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis describes influence of political situation of Israel on progress of military strategy of Israel during the history and wars between Israel and others. Firstly, this bachelor thesis deals with the definition of strategy, definiton of war, strategy of Israel and israeli policy characteristic. Next the beginning of Israel, conflicts and governments during the history. This bachelor thesis is written in case study form, where it shows on the examples of wars – especially war of Independence in year 1948, cooperation with France and Great Britain during the Suez crisis, amazing Six-Day war, Yom Kippur war, but also on the war with Lebanon which was different in strategy than others wars, these all examples show how governments of Israel developer their strategy against enemies and how were the wars leaded. Secondly, leading of war is linked to government and it depends which party is major, in case of Israel is left or right parties (both sections are democratic) and who are on the prime minister position. Least but not last, the not ending proglems on borders between Israel and Gaza and terrorist organization Hamas which operates in Gaza district. By combining the findings from the theoretical and analytical part of this thesis, we analyze the strategy of Israel, and whether the ruling party, right political party or left political party, influences its development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK