Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza a komparace boxerských stylů elitních amatérských boxerů Kuby a Kazachstánu
Název práce v češtině: Analýza a komparace boxerských stylů elitních amatérských boxerů Kuby a Kazachstánu
Název v anglickém jazyce: Analysis and comparison of boxing styles of elite amateur boxers from Cuba and Kazakhstan
Klíčová slova: box, úder, komparace, video, analýza, etologie, etogram, vzdálenost, styl
Klíčová slova anglicky: boxing, punch, comparison, video, analysis, ethology, ethogram, distance, style
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: PhDr. Adam Zdobinský
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.07.2019
Datum zadání: 29.07.2019
Datum a čas obhajoby: 19.01.2021 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2021
Oponenti: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Analýza a komparace dvou nejlepších zemí v amatérském boxu z hlediska četnosti a úspěšnosti úderových technik, jejich rozložení mezi koly a preference vzdálenosti při boxerském utkání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis and comparison of two the most successful countries in amateur boxing in terms of frequency and success of punching techniques, their distribution between rounds and distance preferences in a boxing match.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK