Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční pracovníci a jejich hospodářský přínos pro SRN
Název práce v češtině: Zahraniční pracovníci a jejich hospodářský přínos pro SRN
Název v anglickém jazyce: Foreign workers and their economic benefits to the Federal Republic of Germany
Klíčová slova: zahraniční pracovníci, zahraniční pracovní síla, nábor zahraničních pracovníků, Spolková republika Německo, hospodářský přínos
Klíčová slova anglicky: foreign workers, foreign labor force, recruitment of foreign workers, Federal Republic of Germany, economic benefit
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.07.2019
Datum zadání: 29.07.2019
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 09:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK