Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Xiangsheng v ČLR: od nástroje budování nové Číny k satirickému komentáři současné společnosti
Název práce v češtině: Xiangsheng v ČLR: od nástroje budování nové Číny k satirickému komentáři současné společnosti
Název v anglickém jazyce: Xiangsheng in PRC: from a tool of the New China Ideology to social satire
Klíčová slova: Xiangsheng|vypravěčství|ideologie ČLR|společenská kritika ČLR|quyi|čínské populární umění|Guo Degang
Klíčová slova anglicky: Xiangsheng|storytelling|PRC ideology|PRC social criticism|quyi|Chinese popular art|Guo Degang
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.07.2019
Datum zadání: 18.07.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.07.2019
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na oblíbený vypravěčský žánr xiangsheng (angl.. cross-talk, „komický dialog“). Cílem je komparativní studie žánru v 50. letech, kdy se stal důležitým nástroje propagandy nové společnosti, a současného společensky kritického xiangshengu. Využije jednak primární prameny z 50. let dostupné v českých knihovnách a jednak záznamy současných vystoupení podle jejich dostupnosti (internet, CD, tištěné verze). Předběžně se ukazuje jako ideální příklad současného kritického xiangshengu Guo Degang, výzkum je však možné zaměřit i na jiné příklady ze současnosti. Vedle tematického rozboru se zaměří zejména na úlohu humoru a didaktického poslání jako rysů vlastní tomuto žánru. Součástí analýzy bude také charakteristika prostředků, jimiž vypravěč poutá pozornost posluchačů, včetně specifické podoby humoru v tomto žánru.
Seznam odborné literatury
PRAMENY
Hou Baolin xiangsheng xuan, Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1980.
CHEN, Housun. Xin shi xin ban. [1.vyd.]. Beijing: Wen bao tang shudian, 1953. Xin quyi pujiben. J - At-3023
ZISHENG, Ma. Ershi jin mi. [1.vyd.]. Beijing: Xinhua shudian, 1950. Xin quyi congshu. J - At – 3037
Xin dan xian. [1.vyd.]. Beijing: Bao wen tang shudian, 1952. Xin quyu pujiben. J - At-3064
Xiangsheng dianhua xuanji. [1. vyd.]. Beijing: Zuojia chubanshe, 1958.
Shan ying: xiangsheng zhuanji. di 1 ban. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1974. (Orientální ústav)
Guo Degang: https://www.youtube.com/watch?v=uwTO3JM3QKc
Video: Qiong fu lun (O Bohatství)
Text: Guo Degang ban Qiong fu lun tai ci (Text Guo Degangova xiangshengu O bohatství)
Https://zhidao.baidu.com/question/500073919.html

Odborná literatura
Børdahl, Vibeke. The Eternal Storyteller: Oral Literature in Modern China = Zhongguo Shuo Chang Wen Xue. Richmond, Surrey: Curzon Pees, 2015.
Børdahl, Vibeke. “The Storyteller's Manner in Chinese Storytelling.” Asian Folklore Studies, vol. 62, no. 1, 2003, pp. 65–112. JSTOR,www.jstor.org/stable/1179081.
Brown, Jeremy, Paul G. Pickowicz, eds. Dilemmas of victory: the early years of the People's Republic of China [online]. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007.
Cai, Shenshen. A Culture Hero: Xiangsheng (Crosstalk) Performer Guo Degang. Asian Theatre Journal. 2016;33(1):82-103.
Holm, David. Art and Ideology in Revolutionary China. Oxford: Clarendon, 1991.
HRDLIČKOVÁ, Věna. Poetic Principles of Chinese Storytellers in their Own Interpretation. In: Raoul David Findeisen and Martin Slobodník, eds., Talking Literature: Essays on Chinese and Biblical Writings and their Interaction. Wiesbaden, Germany: Harrassowitz Verlag, 2013, pp. 43–48.
HRDLIČKOVÁ, Věna. Traditional and Individual Creativity in the Chinese and Japanese Storytelling. In: Literaturen Asiens und Afrikas. Berlin, 1981.
HRDLIČKOVÁ, Věna a Zdeněk HRDLIČKA. Vypravěči od Bílé pagody. Praha: Orbis, 1953.
Kaikkonen, Marja. Laughable Propaganda: Modern Xiangsheng As Didactic Entertainment. Stockholm: Institute of Oriental Languages, Stockholm University, 1990.
MCDOUGALL, Bonnie S., ed. Popular Chinese Literature and Performing Arts in the People's Republic of China 1949-1979. Berkeley: Univ. of California Pr., 1984.
Moser, David, No laughing matter: a hilarious investigation into the destruction of modern Chinese humor
http://www.danwei.org/tv/stifled_laughter_how_the_commu.php(přečtěte si na začátek, možná nebude v Číně dostupné)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK