Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mravnost, smrt a vězení. Kantova (praktická) filosofie jako interpretační klíč Sartrovy povídky Zeď
Název práce v češtině: Mravnost, smrt a vězení. Kantova (praktická) filosofie jako interpretační klíč Sartrovy povídky Zeď
Název v anglickém jazyce: Morality, Death and Prison. Kant's (Practical) Philosophy as an Interpretive Key to Sartre's Short Story the Wall
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Matoušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.07.2019
Datum zadání: 17.07.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce bude interpretovat moralitu jednání tří hlavních protagonistů povídky Zeď od Jeana-Paula Sartra perspektivou praktické filosofie Immanuela Kanta. Zaprvé půjde o analýzu chování jednotlivých vězňů v krizové existenciální situaci a jeho popis z hlediska Kantovy teorie. Zadruhé bude pojednáno o tom, jak by v takovémto prostředí hypoteticky jednal takový subjekt, kterého by dle Kantovy praktické filosofie bylo možné považovat za mravně ideálního. Práce tak využije kulisy zvolené Sartrovy povídky k demonstraci základních rámců Kantovy morální filosofie a její souvislosti s problematikou vězení ve vztahu k lidské svobodě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK