Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Ani mladí, ani staří“ – případová studie aktivního stárnutí ve vybraném kulturním a vzdělávacím centru pro seniory v Praze
Název práce v češtině: „Ani mladí, ani staří“ – případová studie aktivního stárnutí ve vybraném kulturním a vzdělávacím centru pro seniory v Praze
Název v anglickém jazyce: "Neither young, nor old" - A Case Study of Active Ageing in a Cultural and Educational Senior Center in Prague
Klíčová slova: aktivní stárnutí, aktivita, sociální kapitál, zranitelnost, centrum pro seniory, neoliberalismus
Klíčová slova anglicky: active ageing, activity, social capital, vulnerability, senior center, neoliberalism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.07.2019
Datum zadání: 17.07.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Michal Synek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této práce je cestování seniorů ve spojení s fenoménem aktivního stárnutí. Cílem práce je zjistit, jak se idea spokojeného stáří propojuje s aktivitou a pohybem a jak se to promítá ve volnočasových aktivitách seniorů, konkrétně v cestování a turistice jakožto formě pohybu, jež vyžaduje určitou fyzickou zdatnost. Výzkum budu provádět pomocí zúčastněného pozorování v klubech seniorů a na akcích pořádaných těmito kluby, a dále prostřednictvím obsahové analýzy článků, publikací zabývajících se aktivním stárnutím či webů, portálů a materiálů zprostředkovávaných členům a účastníkům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK