Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počátky psychologické prózy u Václava Řezáče
Název práce v češtině: Počátky psychologické prózy u Václava Řezáče
Název v anglickém jazyce: The Origins of the Psychological Prose of Václav Řezáč
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2007
Datum zadání: 25.01.2007
Datum a čas obhajoby: 16.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Drahoslava Pechová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK