Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv marketingové komunikace na proces rozhodování v turismu
Název práce v češtině: Vliv marketingové komunikace na proces rozhodování v turismu
Název v anglickém jazyce: Influence of marketing communication on decision-making process in tourism
Klíčová slova: Lucembursko, marketing destinací, marketingová komunikace, marketingová komunikace Lucemburska, proces rozhodování zákazníků, turismus
Klíčová slova anglicky: customer decision-making process, Luxembourg, marketing communication, marketing communication of Luxembourg, marketing of destinations, tourism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.07.2019
Datum zadání: 16.07.2019
Datum a čas obhajoby: 24.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2020
Oponenti: Mgr. Ing. Marek Vranka
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ABELSON, R. P., a LEVI, A., 1985. Decision Making and Decision Theory. In: G. Lindzey, & E. Aronson (Eds.), The Handbook of Social Psychology. New York: Random House. s. 231–309.
AMUQUANDOH, F. E. a ASAFO-ADJEI, R., 2013. Traditional Food Preferences of Tourists in Ghana. British Food Journal, 116(6), 987-1002. DOI: https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2010-0197
Approach, 5.12.2019 [cit. 28.3.2020]. Vláda Lucemburského velkovévodství. Dostupné z: https://luxembourg.public.lu/en/toolbox/brand/approach.html
BALOGLU, S. a UYSAL, M, 1996. Market segments of push and pull motivations: a canonical correlation approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(3), 32-38. DOI: https://doi.org/10.1108/09596119610115989
BALTAS, G., 2003. Determinants of Internet Advertising Effectiveness: An Empirical Study. International Journal of Market Research, 45(4), 505–513. DOI: https://doi.org/10.1177/147078530304500403
BEARD, Jacob G. a RAGHEB, Mounir G, 1983. Measuring Leisure Motivation. Journal of Leisure Research. 15(3). 219-228. DOI: https://doi.org/10.1080/00222216.1983.11969557
BINKA, Michal, 2019. Analýza klíčových slov: návod krok za krokem. Brno: Mgr. Michal Binka.
BOČEK, Martin, JESENSKÝ, Daniel, KROFIÁNOVÁ, Daniela a kolektiv, 2009. POP In–store komunikace v praxi: Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada. ISBN 9788024728407.
BRIGGS, R., 2001. The Role of Creative Execution in Online Advertising Success. US Interactive Advertising Bureau, 1(4).
BRIGGS, R. a HOLLIS, N., 1997. Advertising on the Web: Is there response before click-through. Journal of Advertising Research, 37(2), 33–45.
COHEN, E, 1979. A Phenomenology of Tourist Experience. Sociology, 13, 179–201. DOI: https://doi.org/10.1177/003803857901300203
CLAWSON M., a KNETSCH J. L., 1966. Economics of outdoor recreation. Baltimore: The John Hopkins Press.
COOPER, C. P. (Ed.), 1991. Progress in tourism, recreation and hospitality management, Lymington: Belhaven Press. s. 78-105. ISBN 978-0471945116.
DAHIYA, K. S. a BATRA, D. K., 2016. Tourist decision making: Exploring the destination choice criteria. Asian Journal of Management Research. 7(2). ISSN 2229–3795.
DASGUPTA, Devashish, 2011. Tourism Marketing. New Delhi: Pearson India. ISBN: 9788131731826.
Decision-making process, 2019 [cit. 10.12.2019]. Board of Trustees of the University of Massachusetts [online]. Dostupné z: https://www.umassd.edu/fycm/decision-making/process/
Definice míry prokliku (CTR), 2020 [cit. 4.4.2020]. Google. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=cs
Design, 4.12.2019 [cit. 28.3.2020]. Vláda Lucemburského velkovévodství. Dostupné z: https://luxembourg.public.lu/en/toolbox/brand/design-guidelines.html
DIETRICH, C., 2010. „Decision Making: Factors that Influence Decision Making, Heuristics Used, and Decision Outcomes.“ Inquiries Journal/Student Pulse, 2(02). Dostupné z: http://www.inquiriesjournal.com/a?id=180
DORTCH, Shannon, 1994. Money and Marital Discord. American Demographics, 11(3).
EmoXies, b.r. [cit. 28.3.2020]. Vláda Lucemburského velkovévodství. Dostupné z: https://luxembourg.public.lu/en/emoxies.html
EPLEY, N. a GILOVICH, T, 2006. The anchoring-and-adjustment heuristic. Psychological Science, 17(4), 311-318. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01704.x
Evropská komise, 2011 [cit. 25.4.2020]. Flash Eurobarometer 328 – Survey on the attitudes of Europeans towards (Summary). Dostupné z: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_328_sum_en.pdf
Evropská komise, 2013 [cit. 25.4.2020]. Flash Eurobarometer 370 – Attitudes Of Europeans Towards Tourism (Report). Dostupné z: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_370_en.pdf
FÁBORSKÝ, Jindřich, 2014. Úvod do remarketingu a příklady použití. In: Online marketing. Brno: Computer Press. s. 61-66. ISBN 978-80-251-4155-7.
FREEMAN, R. E., 2010. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521151740.
GITELSON R., a KERSTETTER, D., 1994. The influence of friends and relatives in travel decision-making. Journal of Travel and Tourism Marketing, 3 (3), s. 59-68. DOI: https://doi.org/10.1300/J073v03n03_04
GOLDSTEIN, D.G. a GIGERENZER, G, 2002. Models of ecological rationality: The recognition heuristic. Psychological Review, 109(1), 75-90. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-295X.109.1.75
GOOSSENS, C., 2000. Tourism information and pleasure motivation, Annals of Tourism Research, 27(2), 301–321. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00067-5
HALADA, Jan, ed., 2015. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3075-5.
HERRMANN, Jeffrey W, 2015. Engineering decision making and risk management. Hoboken, New Jersey: Wiley. ISBN 978-1118919330.
HOLBROOK M. B., MORRIS B. a BATRA, R., 1987. Assessing the Role of Emotions as Mediators of Consumer Responses to Advertising. Journal of Consumer Research, 14(3). 404-20. DOI: https://doi.org/10.1086/209123
HORNER, Susan a SWARBROOKE, John, 2016. Consumer behaviour in tourism. Third edition. London: Routledge, Taylor a Francis Group. ISBN 978-1-138-01339-1.
CHANDON, J.L., CHTOUROU, M. S. a FORTIN, D. R., 2003. Effects of configuration and exposure levels on responses to web advertisements. Journal of Advertising Research, 43(2), 217–229. DOI: https://doi.org/10.1017/S0021849903030228
Chronicle.lu, 11.3.2018 [cit. 26.2.2020]. LuXembourg - Let’s make it happen: €250k Sports Budget for Nation Branding. In: Chronicle.lu [online]. Dostupné z: https://chronicle.lu/category/sport/25200-luxembourg-lets-make-it-happen-eur250k-sports-budget-for-nation-branding
INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB), 2001. Five Principles That Online Can Learn from Offline Marketing.
JENKINS, R. L., 1978. Family vacation decision making. Journal of Travel Research, 16 (4), s. 2-7.
KAUSHIK, A., 2013 [cit. 29.2.2020]. See-Think-Do: A Content, Marketing, Measurement Business Framework. Occam’s Razor Avinash Kaushik [online]. Dostupné z: https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-content-marketing-measurement-business-framework/#seethinkdocontent
Konverze – definice, 2020 [cit. 4.4.2020]. Google. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/6365?hl=cs
KOTLER, Philip, 2007. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1545-2.
KOTLER, P. a ARMSTRONG, G, 2001. Principles of marketing. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall. ISBN 9780131469181.
KOTLER, Philip, BOWEN, John T. a MAKENS, James C, 2014. Marketing for hospitality and tourism. 6. edice. Harlow: Pearson Education. ISBN 978-1-29202-003-7.
KOZEL, Roman, 2006. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada. ISBN 80-247-0966-X.
KRISHNAMURTHY, S., 2000. Deciphering the Internet Advertising Puzzle. Marketing Management, 9(3). 35-39. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/228149779_Deciphering_the_Internet_Advertising_Puzzle
LEE, J. W. a AHN, J. H., 2012. Attention to Banner Ads and Their Effectiveness: An Eye-Tracking Approach. International Journal of Electronic Commerce, 17(1). DOI: https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415170105
Let's make it happen. In: Youtube [online]. 6.2.2018 [cit. 28.3.2020]. Kanál uživatele Luxembourg - Let's make it happen. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=zwSe0rHaIfc
LOHTIA, R., DONTHU, N. a HERSHBERGER, E., 2004. The Impact Of Content And Design Elements On Banner Advertising Click-Through Rates. Journal of Advertising Research, 43(4). DOI: https://doi.org/10.1017/S0021849903030459
Luxembourg City Tourist Office, 2020 [cit. 28.3.2020]. Luxembourg City Tourist Office - LCTO. Dostupné z: https://www.luxembourg-city.com/en
Luxembourg Times, 11.10.2016 [cit. 28.3.2020]. New logo & promo for Luxembourg In: Luxembourg Times [online]. Dostupné z: https://luxtimes.lu/archives/4746-new-logo-amp-promo-for-luxembourg
Luxembourg’s values, 14.1.2020 [cit. 15.3.2020]. Vláda Lucemburského velkovévodství. Dostupné z: https://luxembourg.public.lu/en/toolbox/brand/story.html
Luxinnovation. 9.11.2017 [cit. 25.2.2020]. Nation Branding awarded!. In: Luxinnovation [online]. Dostupné z: https://www.luxinnovation.lu/news/nation-branding-an-animated-film-to-come-soon/
Luxinnovation. 7.2.2018 [cit. 25.2.2020]. The promotion of Luxembourg takes flight in a new animated film. In: Luxinnovation [online]. Dostupné z: https://www.luxinnovation.lu/news/promotion-luxembourg-takes-flight-new-animated-film/
MAK, James, 2003. Tourism and the Economy: Understanding the Economics of Tourism. University of Hawaii Press. ISBN 9780824827892.
MAND, A., 1998. There's Gold in Them Banners!. Adweek, 39(17). 28-29. Dostupné z: https://www.adweek.com/brand-marketing/iq-news-theres-gold-them-banners-41145/
Media Centre, 2020 [cit. 23.4.2020]. Luxembourg City Tourist Office - LCTO. Dostupné z: https://www.luxembourg-city.com/en/plan-your-stay/traveller-information/media-centre
MIHART, C., 2012. Impact of Integrated Marketing Communication on Consumer Behaviour: Effects on Consumer Decision – Making Process. International Journal of Marketing Studies, 4(2). DOI: https://doi.org/10.5539/ijms.v4n2p121
MOHAMADA, D., a JAMIL, R. M., 2012. A Preference Analysis Model for Selecting Tourist Destinations Based on Motivational Factors: A Case Study in Kedah, Malaysia. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 65, 20-25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.085
MOK, C., a ARMSTRONG, R. W., 1995. Leisure travel destination choice criteria of Hong Kong residents. Journal of Travel & Tourism Marketing, 4(1), 99-104. DOI: https://doi.org/10.1300/J073v04n01_07
LAMONDIA, J., SNELL, T., a BHAT, C., 2010. Traveler Behavior and Values Analysis in the Context of Vacation Destination and Travel Mode Choices: European Union Case Study. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. DOI: https://doi.org/10.3141/2156-16
NEJATI, M., a MOHAMED, B., 2014. Investigating the key factors influencing the travel decisions of international tourists. International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 4(2), 106. doi: https://doi.org/10.1504/ijltm.2014.065877
NICOLAU, J. L. a MAS, F. J, 2006. The influence of distance and prices on the choice of tourist destinations: The moderating role of motivations. Tourism Management, 27(5), 982–996. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.09.009
Obsahová síť Google, 2020 [cit. 4.4.2020]. Google. Dostupné z: https://support.google.com/google-ads/answer/2404190?hl=cs
Oficiální facebook Visit Luxembourg, 2020 [cit. 28.3.2020]. In: Facebook [online]. Dostupné z: https://www.facebook.com/VisitLuxembourg/
Oficiální instagram Visit Luxembourg, 2020 [cit. 28.3.2020]. In: Instagram [online]. Dostupné z: https://www.instagram.com/visit_luxembourg/
Oficiální twitter Visit Luxembourg, 2020 [cit. 28.3.2020]. In: Twitter [online]. Dostupné z: https://twitter.com/luxembourginfo?lang=cs
Oficiální youtube Luxembourg - Let's make it happen, 2020 [cit. 28.3.2020]. In: Youtube [online]. Dostupné z: https://www.youtube.com/channel/UCtDXlMzpdU9-A1fCBdRZbQg
PIKE, Steven, 2008. Destination marketing: An integrated marketing communication approach. Oxford: Routledge. ISBN: 9780750686495.
PIZAM, A, CHON, K.S., MANSFELD, Y, 2012. Consumer behavior in travel and tourism. London: Routledge. ISBN 9781136382642.
Kaye Sung Chon, Abraham Pizam, Yoel Mansfeld
PSO, S., MIHALIK, B. J., a UYSAL, M., 1989. Attraction attributes and motivations: A canonical correlation analysis. Annals of Tourism Research, 16(2), 277-282. DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(89)90077-7
Redakce COT, 2020. Lucemburské klenoty nám zatím unikají. COT - Celý o turismu. C.O.T. media. s. 24. ISSN 1212-4281
REDELMEIER, D.A, 2005. The cognitive psychology of missed diagnosis. Annals of Internal Medicine, 142(2), 115-120. DOI: https://doi.org/10.7326/0003-4819-142-2-200501180-00010
ROBINSON, H., WYSOCKA, A. & HAND, CH., 2007. Internet advertising effectiveness. International Journal of Advertising, 26(4), 527-541, DOI: https://doi.org/10.1080/02650487.2007.11073031
ROSTECKÝ, J, 2015. Jak vytvořit efektivní reklamní banner?. In: MladýPodnikatel.cz [online]. Dostupné z: https://mladypodnikatel.cz/jak-vytvorit-efektivni-reklamni-banner-t24818
SEYMOUR, Daniel a LESSNE, Greg, 1984. Spousal Conflict Arousal: Scale Development. Journal of Consumer Research, 11. 810–821. DOI: https://doi.org/10.1086/209016
SHAH, A. K. a OPPENHEIMER, D. M, 2008. Heuristics made easy: An effort-reduction framework. Psychological Bulletin, 134(2), 207-222. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.2.207
SCHIFFMAN, L. G., KANUK, L. L. a HANSEN, H., 2012. Consumer behaviour: a European outlook. 2. edice. New York: Pearson. ISBN 0273736957.
SIRAKAYA, E., a WOODSIDE, A. G., 2005. Building and testing theories of decision making by travellers. Tourism Management, 26(6), 815–832. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.05.004
SOLOMON, M. R, 2017. Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. 12. edice. Essex: Pearson Education Limited. ISBN 978-0-13-412993-8.
Světová banka, 2018a. GDP per capita (current US$). Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_value_desc=true
Světová banka, 2018b. International tourism, number of arrivals - Belgium. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=BE
TAHAL, Radek, 2017. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0206-8.
Toolbox, 14.1.2020 [cit. 28.3.2020]. Vláda Lucemburského velkovévodství. Dostupné z: https://luxembourg.public.lu/en/toolbox.html
Trade and Investment Board, 28.2.2017 [cit. 28.3.2020]. Luxembrough Economic Promotion Strategy. Dostupné z: https://www.luxinnovation.lu/tradeandinvest/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Luxembourg-economic-promotion-strategy.pdf
Vláda Lucemburského velkovévodství, b.r. [cit. 28.3.2020]. At a Glance. Dostupné z: https://luxembourg.public.lu/dam-assets/toolbox/documents/At-a-glance.pdf
Vláda Lucemburského velkovévodství, 14.8.2015 [cit. 28.3.2020]. Luxembourg: Country profile. Dostupné z: https://luxembourg.public.lu/dam-assets/toolbox/documents/guide-reference-NB-EN.pdf
VYSEKALOVÁ, J., 2004. Psychologie spotřebitele: jak zákazníci nakupují. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-0393-9.
We made it happen!, 27.2.2020 [cit. 28.3.2020]. In: Youtube [online]. Kanál uživatele Luxembourg - Let's make it happen. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=YOictE9PLsc
Web Luxembourg.lu. b.r. [cit. 28.3.2020]. Vláda Lucemburského velkovévodství. Dostupné z: https://luxembourg.public.lu/en.html
Web ORT Éislek, 2020 [cit. 28.3.2020]. Office Régional du Tourisme Éislek. Dostupné z: https://www.visit-eislek.lu/
Web Tourist Office Vianden, 2020 [cit. 28.3.2020]. Tourist Office Vianden. Dostupné z: https://www.visit-vianden.lu/
Web Visit Luxembourg, 2020 [cit. 28.3.2020]. Luxembourg for Tourism. Dostupné z: https://www.visitluxembourg.com/en
Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, Afdeling Toerislisch Underzoeu, 1986. Toerishische gedragingen en attitudes van de Belgen in 1985: Reeks vakontieanderzaeken.
WOODSIDE A. G., a LYSONSKI, S., 1989. A general model of traveler destination choice. Journal of Travel Research, 27(1), s. 8-14. DOI: https://doi.org/10.1177/004728758902700402
YUAN, S. a McDONALD, C, 1990. Motivational determinates of international pleasure time. Journal of Travel Research, 29(1), 42–44. DOI: https://doi.org/10.1177/004728759002900109
WANG, Y. J., WU, C. K. a YUAN, J. J., 2009. The Role of Integrated Marketing Communications (IMC) on Heritage Destination Visitations. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 10(3), 218–231. DOI: https://doi.org/10.1080/15280080902988048
ZOUHAROVÁ, M., ZOUHAR, J. a SMUTNÝ, Z., 2015. A MILP approach to the optimization of banner display strategy to tackle banner blindness. Central European Journal of Operations Research, 24. 473–488. DOI: https://doi.org/10.1007/s10100-015-0398-3
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na proces rozhodování zákazníků v turismu, tedy jak zákazník prochází všemi pěti fázemi procesu (rozpoznání potřeby, hledání informací, porovnávání alternativ, nákup, ponákupní chování) při výběru destinace a dovolené obecně. Za dobu, kdy se akademici věnují procesu rozhodování v turismu, vzniklo několik modelů, které se chování zákazníků snaží lépe porozumět. Tato práce tedy představuje i výběr modelů, které se soustředí na komplexnost turistických produktů a služeb a segmentaci turistů. Autoři modelů se shodují, že při rozhodování je člověk ovlivněn mnoha faktory, to samé platí i v turismu. Některé faktory ho mohou motivovat odjet na dovolenou, některé odradit. Vliv na zákazníka má i marketingová komunikace, které se tato práce také věnuje – zejména tomu, jak marketingová komunikace ovlivňuje jednotlivé fáze procesu rozhodování. Teorie o vlivu marketingové komunikace je doplněna experimentem, který se snaží na příkladu Lucemburského velkovévodství zjistit, zda může jeden příklad marketingové komunikace
(v tomto případě bannery) přesvědčit respondenty (studenty vysokých škol žijící v Praze) zvážit tuto destinaci jako jednu z jejich budoucích dovolených. Experiment porovnává dva typy komunikace. První je původní, kterou Lucembursko využívalo, a druhá byla vytvořena na základě odborné literatury o tvorbě bannerů. Z experimentu je zároveň možné odvodit mnoho cenných poznatků, jak se právě tato demografická skupina rozhoduje, když si vybírá destinaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor’s thesis focuses on the process of customer decision-making in tourism, that is how the customer goes through all five phases (need recognition, information search, evaluating alternatives, purchase, post-purchase behaviour) of the process of choosing a destination and vacation in general. During the time that academics have studied the decision-making process in tourism, several models that seek to better understand customer behaviour have emerged. This thesis therefore also presents a selection of models that focus on the complexity of tourist products and services, and on segmentation of tourists. The authors of the models agree that when making a decision, one is influenced by many factors, the same is true in tourism. Some factors may motivate them to go on holiday, and some discourage them. The customer is also influenced by marketing communication, which this work also deals with – mainly how marketing communication affects the various stages of the decision-making process. The theory of the influence of marketing communication is complemented by an experiment. The experiment tries to find out on the example of the Grand Duchy of Luxembourg whether one example of marketing communication (in this case banners) can convince respondents (university students living in Prague) to consider this destination as one of their future holidays. The experiment compares two types of communication. The first is the original one used by Luxembourg, and the second was created based on professional literature on banner creation. At the same time, it is possible to derive much valuable knowledge from the experiment, how this demographic group decides when choosing a destination.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK