Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stíny sportu
Název práce v češtině: Stíny sportu
Název v anglickém jazyce: The shadow of sport
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2019
Datum zadání: 12.07.2019
Datum a čas obhajoby: 14.09.2021 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: Mgr. Robert Záruba
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK