Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otázka motivace při výuce francouzského jazyka
Název práce v češtině: Otázka motivace při výuce francouzského jazyka
Název v anglickém jazyce: The Question of Motivation when Teaching French Language Classes
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Silva Machleidtová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2007
Datum zadání: 24.01.2007
Datum a čas obhajoby: 22.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK