Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium lékových interakcí antivirotik na střevních transportérech
Název práce v češtině: Studium lékových interakcí antivirotik na střevních transportérech
Název v anglickém jazyce: Study of drug-drug interactions of antiviral drugs on intestinal transporters
Klíčová slova: antivirotika, sofosbuvir, střevní bariéra, lékové transportéry, Caco-2 buňky, P-glykoprotein, Breast Cancer Resistance Protein, lékové interakce, transport, akumulace, farmakokinetika, transport léčiv
Klíčová slova anglicky: Antiviral drugs, sofosbuvir, intestinal barrier, drug transporters, Caco-2 cells, P-glycoprotein, Breast Cancer Resistance protein, drug-drug interactions, transport, accumulation, pharmacokinetics, drug transport
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.07.2019
Datum zadání: 09.07.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2019
Datum a čas obhajoby: 24.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2020
Oponenti: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
pečlivost, důslednost, iniciativa, dochvilnost, schopnost analyzovat dosažené výsledky, znalost anglického jazyka
Seznam odborné literatury
literatura dostupná ve webových databázích typu www.pubmed.com; www.webofknowledge.com
Předběžná náplň práce
práce s buněčnými kulturami a materiálem získaným z potkana, akumulační studie na řezech potkaního střeva, transportní studie přes monovrstvu tvořenou Caco-2 buněk, literární rešerše, analýza publikovaných výsledků, analýza a interpretace získaných výsledku v kontextu současného vědění
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
cell culture handling, handling with tissues isolated from rat intestine, accumulation studies in slices of rat intestine, transport studies across Caco-2 cell monolayers, litarature search, analysis of published resuts, analysis of obtained results, interpretation of results in the contex of current knowledge
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK