Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání
Název práce v češtině: Vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Educational needs of the visually handicap in the context of another professional education
Klíčová slova: Celoživotní vzdělávání, další profesní vzdělávání, kompenzační pomůcky, pedagog, profesní růst, škola, vzdělávací potřeby, zrakově postižení.
Klíčová slova anglicky: Visual handicap, educational needs, further professional education, professional increase, compensatory aids.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2018
Datum zadání: 09.07.2019
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Závěrečná práce na téma vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání se zaměřuje na potřeby a možnosti, které se týkají celoživotního vzdělávání zrakově postižených pedagogů v České republice.
Seznam odborné literatury
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4
BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodních dimenzích. 1.vyd. Brno: MSD, 2005. s 201. ISBN 80-86633-31-4.
VETEŠKA, J. Trendy a možnosti rozvoje dalšího profesního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Česká andragogická společnost, 2013. s. 167. Česká a slovenská andragogika, sv. 8. ISBN 9788090546004
Předběžná náplň práce
Teoretická část se zabývá osobami zdravotně handicapovanými – osoby zrakově postižené - podporou, rehabilitací a využitím kompenzačních pomůcek, sociálním systémem služeb, které sdružují a věnují se osobám se zrakovým postižením.Praktická část analyzuje možnosti dalšího profesního vzdělávání zrakově postižených pedagogů, a usiluje o identifikaci potřeb a současné nabídky toto vzdělávání uskutečňovat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part deals with the support, rehabilitation and use of assistive devices for this education, organizations supporting the visually impaired and offers examples of good practice.
The practical part analyzes the possibilities of further professional education of visually impaired teachers, and seeks to identify the needs and currently offers this education into practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK