Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos Benátské komise v oblasti rozvoje a ochrany základních lidských práv
Název práce v češtině: Přínos Benátské komise v oblasti rozvoje a ochrany
základních lidských práv
Název v anglickém jazyce: Venice Commission's Contribution to Development
and Protection of Fundamental Human Rights
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.07.2019
Datum zadání: 04.07.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.07.2019
Datum a čas obhajoby: 13.11.2019 15:15
Místo konání obhajoby: PF UK m. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.11.2019
Oponenti: prof. doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK