Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
What are the Factors influencing successful inclusion of deaf Children?
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: What are the Factors influencing successful inclusion of
deaf Children?
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2007
Datum zadání: 15.01.2007
Datum a čas obhajoby: 28.08.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.08.2006
Předmět: Dissertation Defence (OMP006)
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK