Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a současný stav tlumočení v Keni
Název práce v češtině: Vývoj a současný stav tlumočení v Keni
Název v anglickém jazyce: The Past and Present of Interpreting in Kenya
Klíčová slova: Keňa|konferenční tlumočení|komunitní tlumočení|vývoj tlumočnictví|didaktika tlumočení|kulturní rozdíly
Klíčová slova anglicky: Kenya|conference interpreting|community interpreting|interpreting development|interpreting training|cultural differences
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Mraček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2019
Datum zadání: 02.07.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.07.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zmapovat dějiny a současnost tlumočení v Keni a Papui-Nové Guineji, které se nacházely pod vládou Britského impéria. Téma je relativně málo probádané. Výzkum se soustředí na roli, vzdělávání a charakter práce tlumočníků ve vybraných zemích v koloniální éře i v současnosti, konkrétně popíše hlavní oblasti, kde je vyžadováno tlumočení, a analyzuje situaci na místním trhu. Vzhledem k tomu, že angličtina je v Keni i Papui Nové Guineji jedním z úředních jazyků, je zde britská stopa podobně jako ve většině zemí Commonwealthu patrná dodnes. Pro Papuu-Novou Guineu je navíc charakteristické užívání kreolštin a pidžinů s patrnou složkou angličtiny.
Diplomant shromáždí a utřídí informace, které jsou dnes k dispozici. Hlavním nástrojem sběru dat bude práce s písemnými zdroji v České republice a práce s archiváliemi přímo v daných zemích i ve vybraných evropských státech. Vedle práce s písemnými zdroji diplomant využije komunikaci s odborníky (polostrukturované rozhovory s akademickými pracovníky, kvalifikovanými tlumočníky, archiváři). Zároveň přihlédne k situaci ve vybraných německých koloniích, především v Tanzánii a v severní části Papuy-Nové Guineje.
Seznam odborné literatury
Afrikanische Gesellschaft in Deutschland (1882). Thätigkeit der Gesellschaft. Bericht von der Ausschuss-Versammlung am 19. März 1882. Mitteilungen der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland.
BAIGORRI, Jesús. "Wars, languages and the roles of interpreters". En : Les liaisons dangereuses: Langues, traduction, interprétation. Colloque organisé á l'ETIB en décembre 2010. Beyrouth, Université Saint-Joseph, 2010.
BAIGORRI, Jesús. Interpreters at the United Nations: a history. 1st ed. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2004.
BAIGORRI, Jesús. Perspectives on the History of Interpretation. Ottawa University Press, 2006.
BISKUP, P. JINKS B. NELSON, H. A Short History of New Guinea, 1970.
ČEŇKOVÁ, Ivana. a kol. Teorie a didaktika tlumočení I. UK FF Praha: Desktop Publishing, 2001.
England. Admirality. Naval Intelligence Division (1920). A Handbook of German East Africa. London: HMSO.
FROHLICH, MICHAEL. Von Konfrontation zur Koexistez. Die deutsch-englischen Kolonialbeziehungen in Afrika zwischen 1884 und 1914. Bochum, Germany: Universitatsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1990.
GALBRAITH, JOHN S. MacKinnon and East Africa, 1878-1895: A Study in the "New Imperialism". Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1972.
GANN, L. H, AND DUIGAN, PETER, ed. Colonialism in Africa 1870-1960. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
GASH, N. A pictorial history of New Guinea, 1975 GOLSON, J. 50,000 years of New Guinea history, 1966.
GRIFFIN, J. Papua New Guinea: A political history, 1979.
CHAMBERLAIN, M. E. Clement Hill's Memoranda and the British Interest in East Africa. English Historical Review 87, 1972.
LEWIS, ROY, AND FOY, YVONNE. The British in Africa. London: Weidenfeld & Nicolson; New York: Universe, 1971.
PÖCHHACKER, Franz. Introducing Interpreting Studies. Routledge: Londýn a New York, 2004.
VISSER, L., ed. Governing New Guinea: An Oral History of Papuan Administrators, 1950- 1990 (2012).
Další literatura bude zadávána v průběhu zpracovávání diplomové práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK