Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jiří Hraše - portrét rozhlasového režiséra, teoretika a pedagoga
Název práce v češtině: Jiří Hraše - portrét rozhlasového režiséra, teoretika a pedagoga
Název v anglickém jazyce: Jiří Hraše - portrait of the radio director, theorist and teacher
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2019
Datum zadání: 01.07.2019
Datum a čas obhajoby: 21.09.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2020
Oponenti: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK