Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Mediální obraz seriálu Most! ve vybraných českých médiích
Název práce v češtině: Mediální obraz seriálu Most! ve vybraných českých médiích
Název v anglickém jazyce: Media image of the Most! series in selected Czech media
Klíčová slova: Česká televize, seriál, Most!, televizní tvorba, xenofobie, rasismus, transgender
Klíčová slova anglicky: Czech Television, TV series, TV production, Most!, xenophobia, racism, transgender
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zbyněk Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2019
Datum zadání: 01.07.2019
Datum a čas obhajoby: 26.06.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2020
Oponenti: MgA. Daniel Růžička
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK